Kết quả Ohio Classic Lotto

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

7 13 16 17 30 32

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

4 8 20 21 25 30

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2019

3 17 21 35 46 49

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019

1 8 12 22 28 41

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

5 9 17 21 29 36

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Ohio Classic Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Ohio Classic Lotto

Ohio Classic Lotto có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Ohio Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Ohio Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Trang web chinh thưc