Kết quả Ohio Classic Lotto

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

8 11 26 28 31 44
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

2 5 9 14 23 24
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

1 14 18 26 44 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

6 11 28 32 44 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Ohio Classic Lotto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

5 14 19 21 22 42
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 34.9 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Classic Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Classic Lotto

Classic Lotto có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • giải thưởng nhỏ nhất Classic Lotto là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.

Trang web chinh thưc