Kết quả New York Bài lô tô

88.4 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play New York Bài lô tô trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

14 23 24 50 56 58 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 141.8 triệu ₫
4 837383.4 ₫
3 23260.65 ₫

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

3 14 20 21 24 34 52
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 20.9 triệu ₫
4 488473.65 ₫
3 23260.65 ₫

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

17 21 22 32 37 41 58
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 21.5 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 23260.65 ₫

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

5 6 14 37 47 52 57
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 35.5 triệu ₫
4 674558.85 ₫
3 23260.65 ₫

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019

8 18 28 31 36 54 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 73.3 triệu ₫
4 604776.9 ₫
3 23260.65 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong New York Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong New York Bài lô tô

New York Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 141690.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180.
  • giải thưởng nhỏ nhất New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Trang web chinh thưc