Kết quả New York Bài lô tô

248.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play New York Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

4 6 8 12 15 55 39

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

1 4 27 40 44 58 22

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

11 15 29 38 52 54 57

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

17 20 21 43 46 52 24

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

5 8 11 14 32 36 21

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong New York Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong New York Bài lô tô

New York Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 141690.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180.
  • giải thưởng nhỏ nhất New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Trang web chinh thưc