Kết quả New York Bài lô tô

116.1 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play New York Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

5 21 30 48 56 57 13

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

17 21 31 33 46 53 13

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

28 33 38 45 54 57 59

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

22 23 34 36 49 55 4

New York Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

2 16 18 27 29 35 19

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong New York Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 59và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong New York Bài lô tô

New York Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 45057474.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 7509579.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 141690.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2180.
  • giải thưởng nhỏ nhất New York Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 96.

Trang web chinh thưc