Kết quả New Jersey Pick 6 XTRA

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

1 5 9 17 18 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 329.5 triệu ₫
4 3.8 triệu ₫
3 279127.8 ₫
2 46521.3 ₫

New Jersey Pick 6 XTRA số chiến thắng Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

1 4 14 15 22 39
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 206.8 triệu ₫
4 3.5 triệu ₫
3 209345.85 ₫
2 46521.3 ₫

New Jersey Pick 6 XTRA số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

4 8 25 30 44 48
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 461.5 triệu ₫
4 5.4 triệu ₫
3 279127.8 ₫
2 46521.3 ₫

New Jersey Pick 6 XTRA số chiến thắng Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019

1 2 3 10 18 26
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 118 triệu ₫
4 3.4 triệu ₫
3 348909.75 ₫
2 46521.3 ₫

New Jersey Pick 6 XTRA số chiến thắng Thứ Hai, ngày 08 tháng 7 năm 2019

4 8 15 25 27 33
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 79.6 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 139563.9 ₫
2 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong New Jersey Pick 6 XTRA Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong New Jersey Pick 6 XTRA

New Jersey Pick 6 XTRA có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13983816.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 54201.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1032.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 57.
  • giải thưởng nhỏ nhất New Jersey Pick 6 XTRA là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Trang web chinh thưc