Kết quả Kansas Super Kansas Cash

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

2 9 11 16 18 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 + 1 581516.25 ₫
3 46521.3 ₫
2 + 1 46521.3 ₫
1 + 1 23260.65 ₫

Kansas Super Kansas Cash số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

4 5 17 20 28 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 + 1 581516.25 ₫
3 46521.3 ₫
2 + 1 46521.3 ₫
1 + 1 23260.65 ₫

Kansas Super Kansas Cash số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

4 9 15 18 23 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 + 1 581516.25 ₫
3 46521.3 ₫
2 + 1 46521.3 ₫
1 + 1 23260.65 ₫

Kansas Super Kansas Cash số chiến thắng Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019

17 21 26 28 29 25
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 + 1 581516.25 ₫
3 46521.3 ₫
2 + 1 46521.3 ₫
1 + 1 23260.65 ₫

Kansas Super Kansas Cash số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

11 15 16 23 27 24
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 46.5 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 581516.25 ₫
3 + 1 581516.25 ₫
3 46521.3 ₫
2 + 1 46521.3 ₫
1 + 1 23260.65 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Super Kansas Cash Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 32.

Tỷ lệ thắng trong Super Kansas Cash

Super Kansas Cash có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Super Kansas Cash là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 5034400.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 209766.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 37292.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1554.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1434.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 172.
  • giải thưởng nhỏ nhất Super Kansas Cash là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 58.

Trang web chinh thưc