Kết quả Illinois Bài lô tô

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

3 16 22 28 46 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 51.6 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

2 6 17 23 37 38
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 155.6 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019

2 19 25 29 40 52
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 84.7 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

3 34 44 48 50 52
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 42.9 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Illinois Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52.

Tỷ lệ thắng trong Illinois Bài lô tô

Illinois Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 73763.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1311.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 67.
  • giải thưởng nhỏ nhất Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Trang web chinh thưc