Kết quả Illinois Bài lô tô

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019

10 17 24 28 40 47
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 52.2 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

3 13 14 20 38 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 76.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019

17 18 30 37 48 49
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 152.9 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019

16 21 25 26 42 43
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 49.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Illinois Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

1 13 21 23 40 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 99.6 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 116303.25 ₫
2 23260.65 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Illinois Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 52.

Tỷ lệ thắng trong Illinois Bài lô tô

Illinois Bài lô tô có 5 mức thưởng.

  • Jackpot trong Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20358520.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 73763.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1311.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 67.
  • giải thưởng nhỏ nhất Illinois Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8.

Trang web chinh thưc