Kết quả Hoa Kỳ Powerball

1465.4 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Powerball trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

5 26 36 64 69 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 162824.55 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 93042.6 ₫

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

19 43 47 60 68 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 162824.55 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 93042.6 ₫

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

13 23 32 35 68 21
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 4605.6 tỷ ₫
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 162824.55 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 93042.6 ₫

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

7 9 26 44 68 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 162824.55 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 93042.6 ₫

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

4 8 23 46 65 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 2.3 triệu ₫
3 + 1 2.3 triệu ₫
3 162824.55 ₫
2 + 1 162824.55 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 93042.6 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Hoa Kỳ Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Hoa Kỳ Powerball được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association - Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Powerball độc đắc lớn nhất

US$ 1.586 tỷ

(36891.391 tỷ ₫) Ngày 13 tháng 01 năm 2016

Mae and Marvin Acosta. Chino Hills,California,Hoa Kỳ

John and Lisa Robinson . Munford,Tennessee,Hoa Kỳ

Maureen Smith. Melbourne Beach,Florida,Hoa Kỳ

US$ 758 triệu

(17631.573 tỷ ₫) Ngày 23 tháng 08 năm 2017

Mavis Wanczyck. Watertown,Massachusetts,Hoa Kỳ

US$ 590 triệu

(13723.784 tỷ ₫) Ngày 18 tháng 05 năm 2013

Gloria Mackenzie. Florida,Hoa Kỳ

US$ 587 triệu

(13654.002 tỷ ₫) Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Matthew Good. Fountain Hills,Arizona,Hoa Kỳ

Cindy and Mark Hill . Missouri,Hoa Kỳ

US$ 564 triệu

(13119.007 tỷ ₫) Ngày 11 tháng 02 năm 2015

người chiến thắng Anonymous. Puerto Rico,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Texas,Hoa Kỳ

Marie Holmes. North Carolina,Hoa Kỳ

US$ 559 triệu

(13002.703 tỷ ₫) Ngày 06 tháng 01 năm 2018