Kết quả Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Powerball trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

10 14 50 53 63 21

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

30 34 39 53 67 11

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

18 36 45 47 69 14

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

5 6 45 55 59 14

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

6 10 21 35 46 23

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Hoa Kỳ Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Powerball độc đắc lớn nhất

US$ 1.586 tỷ

( ₫ 36794.407 tỷ) Ngày 13 tháng 01 năm 2016

Mae and Marvin Acosta. Chino Hills,California,Hoa Kỳ

John and Lisa Robinson . Munford,Tennessee,Hoa Kỳ

Maureen Smith. Melbourne Beach,Florida,Hoa Kỳ

US$ 758 triệu

( ₫ 17585.221 tỷ) Ngày 23 tháng 08 năm 2017

Mavis Wanczyck. Watertown,Massachusetts,Hoa Kỳ

US$ 590 triệu

( ₫ 13687.705 tỷ) Ngày 18 tháng 05 năm 2013

Gloria Mackenzie. Florida,Hoa Kỳ

US$ 587 triệu

( ₫ 13618.107 tỷ) Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Matthew Good. Fountain Hills,Arizona,Hoa Kỳ

Cindy and Mark Hill . Missouri,Hoa Kỳ

US$ 564 triệu

( ₫ 13084.518 tỷ) Ngày 11 tháng 02 năm 2015

người chiến thắng Anonymous. Puerto Rico,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Texas,Hoa Kỳ

Marie Holmes. North Carolina,Hoa Kỳ

US$ 559 triệu

( ₫ 12968.521 tỷ) Ngày 06 tháng 01 năm 2018