Kết quả Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Powerball trực tuyến

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

7 36 48 57 58 24

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

6 19 37 49 59 22

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

3 7 15 27 69 19

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

8 12 42 46 56 12

Hoa Kỳ Powerball số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

12 42 51 53 62 25

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Powerball Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 69.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Powerball

Hoa Kỳ Powerball có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 292201338.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 11688053.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 913129.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 36525.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14494.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 701.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 92.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Powerball là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 38.

Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Powerball độc đắc lớn nhất

US$ 1.586 tỷ

( ₫ 36824.541 tỷ) Ngày 13 tháng 01 năm 2016

Mae and Marvin Acosta. Chino Hills,California,Hoa Kỳ

John and Lisa Robinson . Munford,Tennessee,Hoa Kỳ

Maureen Smith. Melbourne Beach,Florida,Hoa Kỳ

US$ 758 triệu

( ₫ 17599.623 tỷ) Ngày 23 tháng 08 năm 2017

Mavis Wanczyck. Watertown,Massachusetts,Hoa Kỳ

US$ 590 triệu

( ₫ 13698.915 tỷ) Ngày 18 tháng 05 năm 2013

Gloria Mackenzie. Florida,Hoa Kỳ

US$ 587 triệu

( ₫ 13629.26 tỷ) Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Matthew Good. Fountain Hills,Arizona,Hoa Kỳ

Cindy and Mark Hill . Missouri,Hoa Kỳ

US$ 564 triệu

( ₫ 13095.234 tỷ) Ngày 11 tháng 02 năm 2015

người chiến thắng Anonymous. Puerto Rico,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Texas,Hoa Kỳ

Marie Holmes. North Carolina,Hoa Kỳ

US$ 559 triệu

( ₫ 12979.142 tỷ) Ngày 06 tháng 01 năm 2018