Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

3907.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Mega Millions trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019

16 18 28 33 67 14
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.6 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232606.5 ₫
2 + 1 232606.5 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 46521.3 ₫

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

8 16 31 48 52 23
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 232.6 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232606.5 ₫
2 + 1 232606.5 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 46521.3 ₫

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019

8 25 38 56 59 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.6 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232606.5 ₫
2 + 1 232606.5 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 46521.3 ₫

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

12 26 40 48 64 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 23.3 tỷ ₫
4 + 1 232.6 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232606.5 ₫
2 + 1 232606.5 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 46521.3 ₫

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 05 tháng 7 năm 2019

6 38 47 57 63 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 232.6 triệu ₫
4 11.6 triệu ₫
3 + 1 4.7 triệu ₫
3 232606.5 ₫
2 + 1 232606.5 ₫
1 + 1 93042.6 ₫
0 + 1 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Hoa Kỳ Mega Millions có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 693.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 89.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 Megaball. Tỷ lệ cược là 1 trong 37.

Hoa Kỳ Mega Millions được tổ chức bởi Multi-State Lottery Association - Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Mega Millions độc đắc lớn nhất

US$ 1.537 tỷ

(35751.619 tỷ ₫) Ngày 23 tháng 10 năm 2018

US$ 656 triệu

(15258.986 tỷ ₫) Ngày 30 tháng 03 năm 2012

"Three Amigos.". Maryland,Hoa Kỳ

Merle and Patricia Butler. Illinois,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Kansas,Hoa Kỳ

US$ 648 triệu

(15072.901 tỷ ₫) Ngày 17 tháng 12 năm 2013