Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

1160 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Mega Millions trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

10 42 53 67 68 15

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019

3 29 56 62 64 4

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

10 12 16 49 57 18

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 08 tháng 3 năm 2019

4 9 42 62 68 7

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2019

15 20 32 37 52 6

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Hoa Kỳ Mega Millions có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 693.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 89.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 37.

Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Mega Millions độc đắc lớn nhất

US$ 1.537 tỷ

( ₫ 35657.632 tỷ) Ngày 23 tháng 10 năm 2018

US$ 656 triệu

( ₫ 15218.872 tỷ) Ngày 30 tháng 03 năm 2012

"Three Amigos.". Maryland,Hoa Kỳ

Merle and Patricia Butler. Illinois,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Kansas,Hoa Kỳ

US$ 648 triệu

( ₫ 15033.276 tỷ) Ngày 17 tháng 12 năm 2013