Kết quả Hoa Kỳ Mega Millions

1578.9 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Hoa Kỳ Mega Millions trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

29 52 58 60 62 7

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019

4 5 31 62 69 20

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019

13 26 29 38 64 5

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2019

21 29 35 54 60 15

Hoa Kỳ Mega Millions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 01 tháng 1 năm 2019

34 44 57 62 70 14

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ và Trực tuyến.

Trong Hoa Kỳ Mega Millions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 70.

Tỷ lệ thắng trong Hoa Kỳ Mega Millions

Hoa Kỳ Mega Millions có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 302575350.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12607306.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 931001.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 38792.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14547.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 606.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 693.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 89.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hoa Kỳ Mega Millions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 37.

Trang web chinh thưc

Hoa Kỳ Mega Millions độc đắc lớn nhất

US$ 1.537 tỷ

( ₫ 35686.835 tỷ) Ngày 23 tháng 10 năm 2018

US$ 656 triệu

( ₫ 15231.336 tỷ) Ngày 30 tháng 03 năm 2012

"Three Amigos.". Maryland,Hoa Kỳ

Merle and Patricia Butler. Illinois,Hoa Kỳ

người chiến thắng Anonymous. Kansas,Hoa Kỳ

US$ 648 triệu

( ₫ 15045.588 tỷ) Ngày 17 tháng 12 năm 2013