Kết quả Connecticut Lotto!

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019

3 13 19 22 26 36
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 40.7 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Connecticut Lotto! số chiến thắng Thứ Ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019

3 10 14 15 23 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 51.1 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Connecticut Lotto! số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 09 tháng 8 năm 2019

17 27 29 33 34 35
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 39.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Connecticut Lotto! số chiến thắng Thứ Ba, ngày 06 tháng 8 năm 2019

10 14 24 27 31 44
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 67.5 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Connecticut Lotto! số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

11 21 27 30 31 44
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 63.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 46521.3 ₫

Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Hoa Kỳ.

Trong Connecticut Lotto! Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 44.

Tỷ lệ thắng trong Connecticut Lotto!

Connecticut Lotto! có 4 mức thưởng.

  • Jackpot trong Connecticut Lotto! là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 7059052.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 30961.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 669.
  • giải thưởng nhỏ nhất Connecticut Lotto! là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 42.

Trang web chinh thưc