Kết quả U.K. EuroMillions

Hoa Kỳ Powerball

6547.6 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019

15 27 34 38 49 2 10

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2019

6 34 36 41 50 1 5

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 08 tháng 2 năm 2019

11 12 13 39 46 7 10

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 05 tháng 2 năm 2019

14 25 31 37 43 2 3

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 01 tháng 2 năm 2019

3 21 26 41 46 1 6

Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba

Vé có thể được mua tại U.K..

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

U.K. EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 707.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 986.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 50.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22.
 • giải thưởng nhỏ nhất U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.

Trang web chinh thưc