Kết quả U.K. EuroMillions

Hoa Kỳ Mega Millions

4454.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019

7 8 32 41 49 5 11

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019

1 8 15 44 49 2 11

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

1 28 35 36 46 6 9

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 4 năm 2019

18 21 29 38 41 1 11

U.K. EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019

1 7 10 29 45 3 5

Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba

Vé có thể được mua tại U.K..

Trong U.K. EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong U.K. EuroMillions

U.K. EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107515.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621503.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31076.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13812.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14126.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 707.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 314.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 986.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 50.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 22.
 • giải thưởng nhỏ nhất U.K. EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 188.

Trang web chinh thưc