Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva

436 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Tây Ban Nha La Primitiva trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019

7 9 14 35 39 48 2 10
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 20.5 tỷ ₫
5 + 1 + 1 1.5 tỷ ₫
5 + 1 58.5 triệu ₫
5 + 1 1.5 tỷ ₫
5 58.5 triệu ₫
4 + 1 1.8 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 236328.2 ₫
3 210043.67 ₫
0 + 1 26284.53 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

12 15 18 21 32 43 5 38
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 38.7 tỷ ₫
5 + 1 + 1 1.9 tỷ ₫
5 + 1 51.4 triệu ₫
5 + 1 1.9 tỷ ₫
5 51.4 triệu ₫
4 + 1 1.6 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 235165.17 ₫
3 209113.24 ₫
0 + 1 26051.93 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019

12 15 21 30 44 47 9 6
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 21.1 tỷ ₫
5 + 1 + 1 1.1 tỷ ₫
5 + 1 68.1 triệu ₫
5 + 1 1.1 tỷ ₫
5 68.1 triệu ₫
4 + 1 1.9 triệu ₫
4 1.9 triệu ₫
3 + 1 236095.6 ₫
3 210043.67 ₫
0 + 1 26284.53 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

5 23 25 28 30 42 7 11
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 640.7 triệu ₫
5 + 1 53.6 triệu ₫
5 + 1 640.7 triệu ₫
5 53.6 triệu ₫
4 + 1 1.5 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 237491.24 ₫
3 210974.1 ₫
0 + 1 26284.53 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Năm, ngày 06 tháng 6 năm 2019

6 11 17 21 36 45 7 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 20.3 tỷ ₫
5 + 1 + 1 1.2 tỷ ₫
5 + 1 56 triệu ₫
5 + 1 1.2 tỷ ₫
5 56 triệu ₫
4 + 1 1.7 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 + 1 236095.6 ₫
3 209811.06 ₫
0 + 1 26284.53 ₫

Hòa đang trên Thứ Năm và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Tây Ban Nha và Trực tuyến.

Trong La Primitiva Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong La Primitiva

La Primitiva có 11 mức thưởng.

 • Jackpot trong La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537573.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 20975724.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 10324.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 567.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 63.
 • giải thưởng nhỏ nhất La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Tây Ban Nha La Primitiva được tổ chức bởi SELAE - Trang web chinh thưc