Kết quả Tây Ban Nha La Primitiva

237.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Tây Ban Nha La Primitiva trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

1 9 14 25 28 29 37
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 16.7 tỷ ₫
5 + 1 + 1 5 tỷ ₫
5 + 1 41.7 triệu ₫
5 + 1 5 tỷ ₫
5 41.6 triệu ₫
4 + 1 1.4 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 232373.89 ₫
3 206554.57 ₫
0 + 1 25819.32 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019

3 5 10 21 26 49 3 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 16.1 tỷ ₫
5 + 1 + 1 401.6 triệu ₫
5 + 1 32.7 triệu ₫
5 + 1 401.6 triệu ₫
5 32.6 triệu ₫
4 + 1 1.2 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 232606.5 ₫
3 206787.18 ₫
0 + 1 25819.32 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

9 19 22 29 37 44 2 21
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 18.8 tỷ ₫
5 + 1 + 1 1.9 tỷ ₫
5 + 1 51.9 triệu ₫
5 + 1 1.9 tỷ ₫
5 51.9 triệu ₫
4 + 1 1.8 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 236793.42 ₫
3 210508.88 ₫
0 + 1 26284.53 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Năm, ngày 08 tháng 8 năm 2019

9 21 31 35 43 47 5 17
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 1.2 tỷ ₫
5 + 1 67.3 triệu ₫
5 + 1 1.2 tỷ ₫
5 67.3 triệu ₫
4 + 1 2.1 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 1 234234.75 ₫
3 208182.82 ₫
0 + 1 26051.93 ₫

Tây Ban Nha La Primitiva số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

10 13 27 29 37 45 8 40
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 5.6 tỷ ₫
5 + 1 81.5 triệu ₫
5 + 1 5.6 tỷ ₫
5 81.5 triệu ₫
4 + 1 1.9 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 1 233071.71 ₫
3 207019.79 ₫
0 + 1 25819.32 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Tây Ban Nha và Trực tuyến.

Trong La Primitiva Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong La Primitiva

La Primitiva có 11 mức thưởng.

 • Jackpot trong La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15537573.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 20975724.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2330636.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 542008.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60223.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 10324.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1147.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 567.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 63.
 • giải thưởng nhỏ nhất La Primitiva là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Tây Ban Nha La Primitiva được tổ chức bởi SELAE - Trang web chinh thưc