Kết quả Tây Ban Nha El Gordo

139.2 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Tây Ban Nha El Gordo trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

7 13 22 27 34 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 1.5 tỷ ₫
4 + 1 17.7 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 496847.48 ₫
3 168407.11 ₫
2 + 1 135842.2 ₫
2 77457.96 ₫
0 + 1 38612.68 ₫

Tây Ban Nha El Gordo số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019

3 7 18 40 53 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 323.4 tỷ ₫
5 4.4 tỷ ₫
4 + 1 42.1 triệu ₫
4 5.8 triệu ₫
3 + 1 1.2 triệu ₫
3 384265.94 ₫
2 + 1 207950.21 ₫
2 78155.78 ₫
0 + 1 39077.89 ₫

Tây Ban Nha El Gordo số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 04 tháng 8 năm 2019

37 39 43 48 49 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 5 tỷ ₫
4 + 1 36.4 triệu ₫
4 5.1 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 468469.49 ₫
2 + 1 237258.63 ₫
2 77457.96 ₫
0 + 1 38845.29 ₫

Tây Ban Nha El Gordo số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019

1 6 12 28 54 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 545.4 triệu ₫
4 4.6 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 347048.9 ₫
2 + 1 234699.96 ₫
2 77690.57 ₫
0 + 1 38845.29 ₫

Tây Ban Nha El Gordo số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019

3 17 21 37 43 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 980.2 triệu ₫
4 + 1 29.7 triệu ₫
4 3 triệu ₫
3 + 1 968108.25 ₫
3 292386.37 ₫
2 + 1 196552.49 ₫
2 78155.78 ₫
0 + 1 39077.89 ₫

Hòa đang trên Chủ Nhật.

Vé có thể được mua tại Tây Ban Nha và Trực tuyến.

Trong El Gordo Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 54.

Tỷ lệ thắng trong El Gordo

El Gordo có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong El Gordo là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31625100.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3513900.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 129082.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 14342.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2689.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 299.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 172.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 19.
  • giải thưởng nhỏ nhất El Gordo là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 10.

Tây Ban Nha El Gordo được tổ chức bởi SELAE - Trang web chinh thưc