Kết quả Pháp Loto

2 million euros

Giải độc đắc tiếp theo

Chơi Pháp Loto trực tuyến

EuroMillions

99 million euros Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

2 10 19 21 40 6

Kết quả Pháp Loto Thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018

14 27 41 44 46 5

Kết quả Pháp Loto Thứ Tư, ngày 08 tháng 8 năm 2018

5 15 19 24 29 8

Kết quả Pháp Loto Thứ Hai, ngày 06 tháng 8 năm 2018

4 23 30 32 37 6

Kết quả Pháp Loto Thứ Bảy, ngày 04 tháng 8 năm 2018

9 23 32 38 41 3

Hòa đang trên

Vé có thể được mua tại Pháp và Trực tuyến.

Trong Pháp Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49.

Odds of winning in Pháp Loto

Pháp Loto có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
  • giải thưởng nhỏ nhất Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Pháp Loto được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) - Official website