Kết quả Pháp Loto

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019

1 11 33 35 44 10

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

11 19 24 25 34 8

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

6 15 19 21 46 10

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 07 tháng 1 năm 2019

1 7 12 19 31 10

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

6 7 18 40 48 7

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại Pháp.

Trong Pháp Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Pháp Loto

Pháp Loto có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
  • giải thưởng nhỏ nhất Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Pháp Loto được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) - Trang web chinh thưc