Kết quả Pháp Loto

103.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Pháp Loto trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019

14 29 32 41 43 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 26 triệu ₫
4 13 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 519177.71 ₫
2 + 1 259588.85 ₫
2 129794.43 ₫
1 + 1 57221.2 ₫
0 + 1 57221.2 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

4 10 19 42 46 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 26 triệu ₫
4 13 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 519410.31 ₫
2 + 1 259821.46 ₫
2 129794.43 ₫
1 + 1 57221.2 ₫
0 + 1 57221.2 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

27 38 42 44 46 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 547.2 tỷ ₫
5 không chiến thắng
4 + 1 26.1 triệu ₫
4 13 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 521271.17 ₫
2 + 1 260519.28 ₫
2 130259.64 ₫
1 + 1 57221.2 ₫
0 + 1 57221.2 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2019

15 24 37 40 41 4
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 tỷ ₫
4 + 1 26.1 triệu ₫
4 13.1 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 522666.81 ₫
2 + 1 261217.1 ₫
2 130724.85 ₫
1 + 1 57453.81 ₫
0 + 1 57453.81 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

19 24 34 44 45 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 tỷ ₫
4 + 1 26.1 triệu ₫
4 13.1 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 522666.81 ₫
2 + 1 261449.71 ₫
2 130724.85 ₫
1 + 1 57453.81 ₫
0 + 1 57453.81 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Pháp và Trực tuyến.

Trong Pháp Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Pháp Loto

Pháp Loto có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
  • giải thưởng nhỏ nhất Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Pháp Loto được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) - Trang web chinh thưc