Kết quả Pháp Loto

232 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Pháp Loto trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

2 7 14 28 31 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 tỷ ₫
4 + 1 25.8 triệu ₫
4 12.9 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 515688.61 ₫
2 + 1 257728 ₫
2 128864 ₫
1 + 1 56755.99 ₫
0 + 1 56755.99 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

1 8 21 28 37 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 25.8 triệu ₫
4 12.9 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 516153.82 ₫
2 + 1 257960.61 ₫
2 129096.61 ₫
1 + 1 56755.99 ₫
0 + 1 56755.99 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

17 27 34 45 48 2
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 tỷ ₫
4 + 1 25.9 triệu ₫
4 13 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 518479.89 ₫
2 + 1 259123.64 ₫
2 129561.82 ₫
1 + 1 56988.59 ₫
0 + 1 56988.59 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019

9 20 30 31 34 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 26.1 triệu ₫
4 13 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 521736.38 ₫
2 + 1 260751.89 ₫
2 130492.25 ₫
1 + 1 57453.81 ₫
0 + 1 57453.81 ₫

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

4 9 12 18 37 3
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.6 tỷ ₫
4 + 1 26.3 triệu ₫
4 13.2 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 526155.9 ₫
2 + 1 263077.95 ₫
2 131655.28 ₫
1 + 1 57919.02 ₫
0 + 1 57919.02 ₫

Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Pháp và Trực tuyến.

Trong Pháp Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Pháp Loto

Pháp Loto có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
  • giải thưởng nhỏ nhất Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Pháp Loto được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) - Trang web chinh thưc