Kết quả Pháp Loto

79.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Pháp Loto trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019

2 3 13 21 40 8

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019

23 24 38 44 45 6

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

1 19 22 31 33 1

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

5 8 20 29 32 3

Pháp Loto số chiến thắng Thứ Hai, ngày 11 tháng 3 năm 2019

5 6 16 24 25 1

Hòa đang trên Thứ Tư, Thứ Hai và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Pháp và Trực tuyến.

Trong Pháp Loto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Pháp Loto

Pháp Loto có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 19068840.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 2118760.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 86676.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 9631.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2015.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 224.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 144.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 28.
  • giải thưởng nhỏ nhất Pháp Loto là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.

Pháp Loto được tổ chức bởi FDJ (Française des jeux) - Trang web chinh thưc