Kết quả Pháp EuroMillions

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

1 6 9 34 47 7 12

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019

3 15 24 42 46 9 12

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

5 7 13 19 31 2 9

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 08 tháng 3 năm 2019

17 18 19 24 40 4 8

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2019

6 10 16 39 46 8 11

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Pháp.

Trong Pháp EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Pháp EuroMillions

Pháp EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.

Trang web chinh thưc