Kết quả Pháp EuroMillions

99 million euros

Giải độc đắc tiếp theo

Chơi Pháp EuroMillions trực tuyến

EuroMillions

99 million euros Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018

1 15 18 25 31 9 11

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2018

18 20 36 43 44 3 9

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Ba, ngày 07 tháng 8 năm 2018

16 28 29 30 36 8 10

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Sáu, ngày 03 tháng 8 năm 2018

7 26 36 38 43 6 12

Kết quả Pháp EuroMillions Thứ Ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018

20 25 34 42 45 6 11

Hòa đang trên

Vé có thể được mua tại Pháp và Trực tuyến.

Trong Pháp EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Odds of winning in Pháp EuroMillions

Pháp EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.

Official website