Kết quả Pháp EuroMillions

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019

13 14 17 26 28 2 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 3.9 tỷ ₫
5 430.4 triệu ₫
4 + 2 35.4 triệu ₫
4 + 1 2.6 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 2 1.5 triệu ₫
3 + 1 268660.51 ₫
3 268660.51 ₫
2 + 2 307971.01 ₫
2 + 1 164452.8 ₫
2 104440.32 ₫
1 + 2 187946.05 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

3 5 13 18 39 7 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 4.5 tỷ ₫
5 1.3 tỷ ₫
4 + 2 65.1 triệu ₫
4 + 1 3.4 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 2 2.5 triệu ₫
3 + 1 273777.85 ₫
3 271219.18 ₫
2 + 2 469399.92 ₫
2 + 1 164220.19 ₫
2 104207.71 ₫
1 + 2 268427.9 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019

2 31 39 45 47 4 8
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1.6 tỷ ₫
4 + 2 81.1 triệu ₫
4 + 1 6.2 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 2 3.1 triệu ₫
3 + 1 469167.31 ₫
3 395896.26 ₫
2 + 2 524295.05 ₫
2 + 1 241212.94 ₫
2 133748.74 ₫
1 + 2 246330.28 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 09 tháng 7 năm 2019

7 29 32 36 41 6 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 6.2 tỷ ₫
5 không chiến thắng
4 + 2 104.9 triệu ₫
4 + 1 4.2 triệu ₫
4 1.8 triệu ₫
3 + 2 2.8 triệu ₫
3 + 1 380544.23 ₫
3 364959.6 ₫
2 + 2 500336.58 ₫
2 + 1 200739.41 ₫
2 127700.97 ₫
1 + 2 255401.94 ₫

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu.

Vé có thể được mua tại Pháp.

Trong Pháp EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Pháp EuroMillions

Pháp EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.

Trang web chinh thưc