Kết quả Pháp EuroMillions

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

16 28 42 43 45 6 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 5.3 tỷ ₫
5 không chiến thắng
4 + 2 100.3 triệu ₫
4 + 1 5.2 triệu ₫
4 2.1 triệu ₫
3 + 2 3.2 triệu ₫
3 + 1 415435.21 ₫
3 389383.28 ₫
2 + 2 545229.64 ₫
2 + 1 215393.62 ₫
2 134911.77 ₫
1 + 2 272614.82 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

10 14 17 25 50 2 10
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 2 86.4 triệu ₫
4 + 1 4 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 2 2.7 triệu ₫
3 + 1 336349 ₫
3 273777.85 ₫
2 + 2 498010.52 ₫
2 + 1 195622.07 ₫
2 101649.04 ₫
1 + 2 291921.16 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019

1 4 27 45 48 1 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 2 tỷ ₫
4 + 2 79.9 triệu ₫
4 + 1 5 triệu ₫
4 2 triệu ₫
3 + 2 2.7 triệu ₫
3 + 1 402641.85 ₫
3 376589.92 ₫
2 + 2 441952.35 ₫
2 + 1 206554.57 ₫
2 122816.23 ₫
1 + 2 232606.5 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 07 tháng 5 năm 2019

7 20 26 32 47 2 11
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 650.9 tỷ ₫
5 + 1 không chiến thắng
5 493.9 triệu ₫
4 + 2 83.6 triệu ₫
4 + 1 4.8 triệu ₫
4 1.6 triệu ₫
3 + 2 2.8 triệu ₫
3 + 1 411015.69 ₫
3 327742.56 ₫
2 + 2 512432.12 ₫
2 + 1 221208.78 ₫
2 111883.73 ₫
1 + 2 283547.32 ₫

Pháp EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2019

2 9 20 27 43 5 6
Kết quả Giá trị giải
5 + 2 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 831.3 triệu ₫
4 + 2 89 triệu ₫
4 + 1 3.8 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 2 2.8 triệu ₫
3 + 1 325649.1 ₫
3 307273.19 ₫
2 + 2 494986.63 ₫
2 + 1 182363.5 ₫
2 114675 ₫
1 + 2 268195.29 ₫

Hòa đang trên Thứ Sáu và Thứ Ba.

Vé có thể được mua tại Pháp.

Trong Pháp EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Pháp EuroMillions

Pháp EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Pháp EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.

Trang web chinh thưc