Kết quả Phần Lan Bài lô tô

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

8 19 23 26 35 36 38 40
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 không chiến thắng
6 59.7 triệu ₫
5 1.6 triệu ₫
4 261449.71 ₫
3 + 1 52336.46 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2019

1 2 17 19 21 31 32 30
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 4.8 tỷ ₫
6 68 triệu ₫
5 1.4 triệu ₫
4 263775.77 ₫
3 + 1 52801.68 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 01 tháng 6 năm 2019

7 12 13 14 30 35 38 29
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 4.7 tỷ ₫
6 79 triệu ₫
5 1.9 triệu ₫
4 260519.28 ₫
3 + 1 52103.86 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019

1 5 13 15 21 27 37 10
Kết quả Giá trị giải
7 31.3 tỷ ₫
6 + 1 1.2 tỷ ₫
6 34 triệu ₫
5 1 triệu ₫
4 260751.89 ₫
3 + 1 52103.86 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

7 14 25 29 31 32 33 23
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 9.7 tỷ ₫
6 80.9 triệu ₫
5 1.6 triệu ₫
4 259821.46 ₫
3 + 1 51871.25 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Phần Lan.

Trong Phần Lan Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 40 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Phần Lan Bài lô tô

Phần Lan Bài lô tô có 6 mức thưởng.

  • Jackpot trong Phần Lan Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 18643560.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2663365.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83230.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1681.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 97.
  • giải thưởng nhỏ nhất Phần Lan Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 107.

Phần Lan Bài lô tô được tổ chức bởi Veikkaus - Trang web chinh thưc