Kết quả Phần Lan Bài lô tô

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

9 13 15 17 22 25 34 1
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 1.6 tỷ ₫
6 55.2 triệu ₫
5 1.2 triệu ₫
4 257960.61 ₫
3 + 1 51638.64 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

7 13 21 23 25 29 39 17
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 5 tỷ ₫
6 65.9 triệu ₫
5 1.3 triệu ₫
4 263077.95 ₫
3 + 1 52569.07 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

2 17 19 25 33 34 37 18
Kết quả Giá trị giải
7 93.2 tỷ ₫
6 + 1 không chiến thắng
6 62.6 triệu ₫
5 1.5 triệu ₫
4 258891.03 ₫
3 + 1 51871.25 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019

6 19 20 21 26 34 39 33
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 3.1 tỷ ₫
6 100.1 triệu ₫
5 1.7 triệu ₫
4 259356.25 ₫
3 + 1 51871.25 ₫

Phần Lan Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

1 3 14 16 18 23 37 19
Kết quả Giá trị giải
7 không chiến thắng
6 + 1 không chiến thắng
6 66.7 triệu ₫
5 1.4 triệu ₫
4 261217.1 ₫
3 + 1 52336.46 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Phần Lan.

Trong Phần Lan Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 7 số giữa 1 - 40 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Phần Lan Bài lô tô

Phần Lan Bài lô tô có 6 mức thưởng.

  • Jackpot trong Phần Lan Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 7 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 18643560.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 2663365.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 83230.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1681.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 97.
  • giải thưởng nhỏ nhất Phần Lan Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 107.

Phần Lan Bài lô tô được tổ chức bởi Veikkaus - Trang web chinh thưc