Kết quả Italy SuperStar

2505.1 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Italy SuperStar trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

8 43 51 56 57 87 18 25

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

16 33 36 62 73 88 68 48

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019

2 39 66 76 86 87 67 15

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019

23 34 38 54 57 87 10 39

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Hai, ngày 07 tháng 1 năm 2019

3 8 28 45 55 58 36 1

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy, Thứ Năm và Thứ Hai

Vé có thể được mua tại Ý và Trực tuyến.

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Italy SuperStar có 14 mức thưởng.

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 303.
 • giải thưởng nhỏ nhất Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 138.

Trang web chinh thưc