Kết quả Italy SuperStar

4565.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Italy SuperStar trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019

25 26 35 42 65 76 84 77
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1.5 tỷ ₫
4 + 1 1.3 tỷ ₫
4 12.6 triệu ₫
3 + 1 90.3 triệu ₫
3 894139.39 ₫
2 + 1 2.8 triệu ₫
2 165383.22 ₫
1 + 1 262612.74 ₫
0 + 1 131422.67 ₫

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

13 23 63 67 68 81 5 38
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 673.7 triệu ₫
4 + 1 883.5 triệu ₫
4 8.7 triệu ₫
3 + 1 68.7 triệu ₫
3 679908.8 ₫
2 + 1 2.7 triệu ₫
2 136307.41 ₫
1 + 1 260519.28 ₫
0 + 1 130259.64 ₫

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2019

4 23 43 47 74 82 9 73
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 619.5 triệu ₫
4 + 1 782.9 triệu ₫
4 7.8 triệu ₫
3 + 1 68.5 triệu ₫
3 677815.34 ₫
2 + 1 2.8 triệu ₫
2 137470.44 ₫
1 + 1 261449.71 ₫
0 + 1 130724.85 ₫

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019

11 22 23 26 32 77 6 18
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 896.8 triệu ₫
4 + 1 698.4 triệu ₫
4 6.9 triệu ₫
3 + 1 56.3 triệu ₫
3 557557.78 ₫
2 + 1 2.8 triệu ₫
2 131190.07 ₫
1 + 1 262380.13 ₫
0 + 1 131190.07 ₫

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019

16 25 36 46 48 58 15 73
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 1.8 tỷ ₫
4 + 1 1.2 tỷ ₫
4 11.8 triệu ₫
3 + 1 84.7 triệu ₫
3 838779.04 ₫
2 + 1 2.8 triệu ₫
2 157474.6 ₫
1 + 1 263543.16 ₫
0 + 1 131655.28 ₫

Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Bảy.

Vé có thể được mua tại Ý và Trực tuyến.

Trong SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong SuperStar

SuperStar có 14 mức thưởng.

 • Jackpot trong SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 303.
 • giải thưởng nhỏ nhất SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 138.

Trang web chinh thưc