Kết quả Italy SuperStar

3311.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Italy SuperStar trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019

12 15 38 43 56 85 42 80

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

49 61 63 77 87 88 23 13

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019

27 28 42 63 78 86 33 70

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

13 37 58 66 67 88 85 6

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

9 15 51 70 78 86 77 17

Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Bảy và Thứ Năm

Vé có thể được mua tại Ý và Trực tuyến.

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Italy SuperStar có 14 mức thưởng.

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 303.
 • giải thưởng nhỏ nhất Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 138.

Trang web chinh thưc