Kết quả Italy SuperStar

1773.7 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Italy SuperStar trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2894.4 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018

6 12 34 36 40 66 77 82

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018

7 15 22 31 46 50 26 61

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018

9 15 20 46 50 84 50 3

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Năm, ngày 08 tháng 11 năm 2018

11 15 20 27 45 59 85 7

Italy SuperStar số chiến thắng Thứ Ba, ngày 06 tháng 11 năm 2018

4 16 24 42 51 84 10 14

Hòa đang trên Thứ Năm, Thứ Ba và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại Ý và Trực tuyến.

Trong Italy SuperStar Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 90và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Italy SuperStar

Italy SuperStar có 14 mức thưởng.

 • Jackpot trong Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 56035316700.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 622614630.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính, 1 số tiền thưởng và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9339219450.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 103769105.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 111181184.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1249227.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1071626.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 12041.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 29404.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 330.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1936.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 20.
 • 13. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 303.
 • giải thưởng nhỏ nhất Italy SuperStar là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 138.

Trang web chinh thưc