Kết quả Ireland Bài lô tô

296.5 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Ireland Bài lô tô trực tuyến

EuroMillions

2346.2 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019

1 15 16 28 34 45 46
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 44.5 triệu ₫
4 + 1 4.9 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 774114.43 ₫
3 257960.61 ₫

Ireland Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019

15 18 25 29 39 40 1
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1.7 tỷ ₫
5 66.4 triệu ₫
4 + 1 4 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 673861.03 ₫
3 259123.64 ₫

Ireland Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019

6 12 28 33 44 45 40
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 45.4 triệu ₫
4 + 1 4.9 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 789233.85 ₫
3 263077.95 ₫

Ireland Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 07 tháng 8 năm 2019

2 3 7 16 29 37 41
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 3.1 tỷ ₫
5 27.3 triệu ₫
4 + 1 3.4 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 729919.2 ₫
3 182363.5 ₫

Ireland Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2019

1 3 22 29 31 37 34
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 không chiến thắng
5 42.6 triệu ₫
4 + 1 4.2 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 724801.85 ₫
3 233071.71 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại Ireland và Trực tuyến.

Trong Ireland Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 47 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Ireland Bài lô tô

Ireland Bài lô tô có 7 mức thưởng.

  • Jackpot trong Ireland Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 10737573.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1789595.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 44740.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 17895.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 917.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 688.
  • giải thưởng nhỏ nhất Ireland Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 55.

Trang web chinh thưc