Kết quả Hy Lạp Joker

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019

6 27 29 30 33 12

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 10 tháng 1 năm 2019

5 8 29 37 43 11

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 06 tháng 1 năm 2019

1 2 26 28 41 15

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 03 tháng 1 năm 2019

12 15 23 36 45 5

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018

11 14 16 27 33 8

Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Hy Lạp Joker có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 247.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 53.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc