Kết quả Hy Lạp Joker

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019

3 9 21 25 32 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 64.9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 51871.25 ₫
2 + 1 51871.25 ₫
1 + 1 38845.29 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

4 20 26 37 40 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 179.4 tỷ ₫
5 204.6 triệu ₫
4 + 1 65 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52103.86 ₫
2 + 1 52103.86 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019

3 14 15 17 45 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 1 tỷ ₫
4 + 1 65.3 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52336.46 ₫
2 + 1 52336.46 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 09 tháng 5 năm 2019

3 12 14 15 19 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 1.6 tỷ ₫
4 + 1 65.3 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52103.86 ₫
2 + 1 52103.86 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 05 tháng 5 năm 2019

5 19 20 28 34 1
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.9 tỷ ₫
4 + 1 65.1 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52103.86 ₫
2 + 1 52103.86 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Hy Lạp Joker có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 247.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 53.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc