Kết quả Hy Lạp Joker

Hoa Kỳ Mega Millions

1600 million USD Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

1 5 16 25 41 2

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018

3 8 11 37 45 4

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018

9 15 19 23 34 20

Kết quả Hy Lạp Joker Thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

23 24 31 33 36 17

Kết quả Hy Lạp Joker Chủ Nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2018

4 20 24 28 32 12

Hòa đang trên

Vé có thể được mua tại Hy Lạp.

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Odds of winning in Hy Lạp Joker

Hy Lạp Joker có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 247.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 53.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap - Official website