Kết quả Hy Lạp Joker

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019

1 3 17 22 39 12

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019

2 19 21 29 32 19

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019

7 30 38 39 41 3

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2019

13 22 25 26 32 1

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 03 tháng 3 năm 2019

8 20 30 34 39 20

Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Hy Lạp Joker có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 247.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 53.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc