Kết quả Hy Lạp Joker

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019

3 14 16 34 45 7
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 806.3 triệu ₫
4 + 1 65.2 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52103.86 ₫
2 + 1 52103.86 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

7 23 29 33 36 5
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 1.5 tỷ ₫
4 + 1 65.6 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52569.07 ₫
2 + 1 52569.07 ₫
1 + 1 39310.5 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019

7 14 27 29 35 12
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 155.6 tỷ ₫
5 144.8 triệu ₫
4 + 1 65.5 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52336.46 ₫
2 + 1 52336.46 ₫
1 + 1 39310.5 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019

1 10 20 32 45 19
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 2.1 tỷ ₫
4 + 1 65.4 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52336.46 ₫
2 + 1 52336.46 ₫
1 + 1 39310.5 ₫

Hy Lạp Joker số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 07 tháng 7 năm 2019

9 20 27 32 39 15
Kết quả Giá trị giải
5 + 1 không chiến thắng
5 không chiến thắng
4 + 1 65.3 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 1.3 triệu ₫
3 52336.46 ₫
2 + 1 52336.46 ₫
1 + 1 39077.89 ₫

Hòa đang trên Chủ Nhật và Thứ Năm.

Vé có thể được mua tại Hy lạp.

Trong Hy Lạp Joker Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 45.

Tỷ lệ thắng trong Hy Lạp Joker

Hy Lạp Joker có 8 mức thưởng.

  • Jackpot trong Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 24435180.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1286062.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 122176.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 6430.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 3133.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 165.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 247.
  • giải thưởng nhỏ nhất Hy Lạp Joker là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 53.

Hy Lạp Joker được tổ chức bởi Opap - Trang web chinh thưc