Kết quả Đức Bài lô tô

363 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Đức Bài lô tô trực tuyến

Ý SuperEnalotto

5056.1 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019

5 9 24 29 35 36 2
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 14.4 tỷ ₫
5 + 1 269.6 triệu ₫
5 90.7 triệu ₫
4 + 1 5.3 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 598263.92 ₫
3 274475.67 ₫
2 + 1 130724.85 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

8 19 29 40 47 48 5
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 62.8 tỷ ₫
5 + 1 330.7 triệu ₫
5 142.3 triệu ₫
4 + 1 4.9 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 498708.34 ₫
3 294945.04 ₫
2 + 1 130492.25 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019

3 10 26 29 30 42 3
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 278.8 triệu ₫
5 90.1 triệu ₫
4 + 1 4.4 triệu ₫
4 1 triệu ₫
3 + 1 493590.99 ₫
3 262612.74 ₫
2 + 1 131190.07 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019

3 14 25 30 37 39 9
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 21.1 tỷ ₫
5 + 1 339.6 triệu ₫
5 95.4 triệu ₫
4 + 1 5.8 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 601985.62 ₫
3 272149.61 ₫
2 + 1 130957.46 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2019

19 22 27 40 45 46 9
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 31.4 tỷ ₫
5 + 1 430.5 triệu ₫
5 151.4 triệu ₫
4 + 1 7 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 658276.4 ₫
3 324020.85 ₫
2 + 1 130724.85 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại nước Đức và Trực tuyến.

Trong Đức Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Đức Bài lô tô

Đức Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 510.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 68.

Đức Bài lô tô được tổ chức bởi LOTTO.de - Trang web chinh thưc