Kết quả Đức Bài lô tô

Hoa Kỳ Powerball

14499.7 tỷ ₫ Chơi

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2019

10 14 20 22 39 46 1

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019

15 19 20 33 34 36 5

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 3 năm 2019

8 12 20 22 32 38 6

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2019

1 9 35 37 43 46 5

Hòa đang trên Thứ Tư và Thứ Bảy

Vé có thể được mua tại nước Đức và Trực tuyến.

Trong Đức Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Đức Bài lô tô

Đức Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 510.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 68.

Đức Bài lô tô được tổ chức bởi LOTTO.de - Trang web chinh thưc