Kết quả Đức Bài lô tô

666.3 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Đức Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019

4 9 25 31 38 40 6

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 09 tháng 1 năm 2019

7 8 14 22 29 44 7

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2019

4 16 22 31 40 45 8

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2019

5 13 15 17 19 36 4

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018

4 14 25 38 44 47 4

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư

Vé có thể được mua tại nước Đức và Trực tuyến.

Trong Đức Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Đức Bài lô tô

Đức Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 510.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 68.

Đức Bài lô tô được tổ chức bởi LOTTO.de - Trang web chinh thưc