Kết quả Đức Bài lô tô

103.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Đức Bài lô tô trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

8536.7 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

11 26 32 39 43 47 4
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 5.7 tỷ ₫
5 + 1 253.7 triệu ₫
5 80.5 triệu ₫
4 + 1 4.4 triệu ₫
4 963688.73 ₫
3 + 1 519410.31 ₫
3 249354.17 ₫
2 + 1 129794.43 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019

13 18 21 35 36 45 9
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 213.6 tỷ ₫
6 10.7 tỷ ₫
5 + 1 218.5 triệu ₫
5 107.4 triệu ₫
4 + 1 6.6 triệu ₫
4 1.5 triệu ₫
3 + 1 680141.41 ₫
3 333557.72 ₫
2 + 1 130259.64 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019

10 15 25 31 42 47
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 51.9 tỷ ₫
5 + 1 341 triệu ₫
5 96.3 triệu ₫
4 + 1 7.2 triệu ₫
4 1.2 triệu ₫
3 + 1 755273.31 ₫
3 284942.96 ₫
2 + 1 130724.85 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019

5 10 15 16 38 41 7
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 357.4 triệu ₫
5 93.7 triệu ₫
4 + 1 4.3 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 437532.83 ₫
3 268195.29 ₫
2 + 1 130259.64 ₫

Đức Bài lô tô số chiến thắng Thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019

1 19 24 29 35 42 8
Kết quả Giá trị giải
6 + 1 không chiến thắng
6 không chiến thắng
5 + 1 357.6 triệu ₫
5 129 triệu ₫
4 + 1 5.7 triệu ₫
4 1.4 triệu ₫
3 + 1 594542.21 ₫
3 310297.07 ₫
2 + 1 130492.25 ₫

Hòa đang trên Thứ Bảy và Thứ Tư.

Vé có thể được mua tại nước Đức và Trực tuyến.

Trong Đức Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 49.

Tỷ lệ thắng trong Đức Bài lô tô

Đức Bài lô tô có 9 mức thưởng.

  • Jackpot trong Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 125854344.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 15731793.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 487807.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 60976.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 9291.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 1161.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 510.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • giải thưởng nhỏ nhất Đức Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 68.

Đức Bài lô tô được tổ chức bởi LOTTO.de - Trang web chinh thưc