Kết quả Áo EuroMillions

1599 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Áo EuroMillions trực tuyến

Hoa Kỳ Powerball

2600.5 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019

22 25 29 33 35 3 6

Áo EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019

1 19 31 39 48 1 6

Áo EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019

3 19 22 31 32 2 11

Áo EuroMillions số chiến thắng Thứ Sáu, ngày 04 tháng 1 năm 2019

7 11 19 27 37 6 10

Áo EuroMillions số chiến thắng Thứ Ba, ngày 01 tháng 1 năm 2019

1 8 11 25 28 4 6

Hòa đang trên Thứ Ba và Thứ Sáu

Vé có thể được mua tại Áo và Trực tuyến.

Trong Áo EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Tỷ lệ thắng trong Áo EuroMillions

Áo EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Áo EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Áo EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.