Kết quả Áo EuroMillions

58 million euros

Giải độc đắc tiếp theo

Chơi Áo EuroMillions trực tuyến

Hoa Kỳ Mega Millions

1600 million USD Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

1 3 29 47 48 3 12

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018

15 28 37 40 42 1 6

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018

4 9 12 31 43 5 8

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Ba, ngày 09 tháng 10 năm 2018

3 12 36 44 45 8 11

Kết quả Áo EuroMillions Thứ Sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2018

8 16 24 26 35 3 11

Hòa đang trên

Vé có thể được mua tại Áo và Trực tuyến.

Trong Áo EuroMillions Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 50.

Odds of winning in Áo EuroMillions

Áo EuroMillions có 13 mức thưởng.

 • Jackpot trong Áo EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 5 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 139838160.
 • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 6991908.
 • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 3107514.
 • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 621502.
 • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 31075.
 • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 13811.
 • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14125.
 • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 706.
 • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 313.
 • 10. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 985.
 • 11. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 49.
 • 12. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 21.
 • giải thưởng nhỏ nhất Áo EuroMillions là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số chính và 2 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 187.