Kết quả Áo Bài lô tô

36.8 tỷ ₫

jackpot tiếp theo

Play Áo Bài lô tô trực tuyến

Ý SuperEnalotto

4565.3 tỷ ₫ Chơi

Kết quả mới nhất Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

3 9 18 35 38 41 11
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1.1 tỷ ₫
5 35.3 triệu ₫
4 + 1 4.6 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 402409.25 ₫
3 138400.87 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 31401.88 ₫

Áo Bài lô tô số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2019

3 15 25 35 37 45 34
Kết quả Giá trị giải
6 26.1 tỷ ₫
5 + 1 2.3 tỷ ₫
5 23.6 triệu ₫
4 + 1 4.4 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 472191.2 ₫
3 140959.54 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 31401.88 ₫

Áo Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019

3 8 11 15 18 43 33
Kết quả Giá trị giải
6 26.3 tỷ ₫
5 + 1 2.1 tỷ ₫
5 30 triệu ₫
4 + 1 3.4 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 346583.69 ₫
3 120722.77 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 31401.88 ₫

Áo Bài lô tô số chiến thắng Chủ Nhật, ngày 09 tháng 6 năm 2019

3 16 17 24 26 41 42
Kết quả Giá trị giải
6 91.3 tỷ ₫
5 + 1 840.3 triệu ₫
5 30 triệu ₫
4 + 1 4.1 triệu ₫
4 1.1 triệu ₫
3 + 1 390081.1 ₫
3 126537.94 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 31634.48 ₫

Áo Bài lô tô số chiến thắng Thứ Tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019

4 18 20 32 34 44 45
Kết quả Giá trị giải
6 không chiến thắng
5 + 1 1 tỷ ₫
5 35.9 triệu ₫
4 + 1 4.7 triệu ₫
4 1.3 triệu ₫
3 + 1 462189.12 ₫
3 140959.54 ₫
2 + 1 không chiến thắng
1 + 1 không chiến thắng
0 + 1 31401.88 ₫

Hòa đang trên Thứ Tư và Chủ Nhật.

Vé có thể được mua tại Áo và Trực tuyến.

Trong Áo Bài lô tô Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 45 và 1 số tiền thưởng.

Tỷ lệ thắng trong Áo Bài lô tô

Áo Bài lô tô có 10 mức thưởng.

  • Jackpot trong Áo Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 6 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 8145060.
  • 2. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 1357510.
  • 3. Giải thưởng được trao cho phù hợp 5 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 35724.
  • 4. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 14290.
  • 5. Giải thưởng được trao cho phù hợp 4 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 772.
  • 6. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 579.
  • 7. Giải thưởng được trao cho phù hợp 3 số chính. Tỷ lệ cược là 1 trong 48.
  • 8. Giải thưởng được trao cho phù hợp 2 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 64.
  • 9. Giải thưởng được trao cho phù hợp 1 số chính và 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 18.
  • giải thưởng nhỏ nhất Áo Bài lô tô là chiến thắng bằng cách kết hợp 1 số tiền thưởng. Tỷ lệ cược là 1 trong 16.

Áo Bài lô tô được tổ chức bởi win2day - Trang web chinh thưc